Råde kommune går i pluss

Klikk for stort bildeStram økonomistyring og harde prioriteringer over flere år begynner å gi resultater. 

Råde kommune endte opp med et positivt resultat på 13,3 millioner kroner i 2020. Netto driftsresultat, som omfatter alle kommunens driftsinntekter og -utgifter, er på 10,8 mill. kroner, tilsvarende 1,75% av «sum driftsinntekter».

Dette er et godt resultat for Råde kommune og viser at vi må fortsette det gode samarbeidet på alle nivåer for å sikre et bærekraftig handlingsrom, slik at vi kan ivareta kommunes tjenesteportefølje og de planlagte investeringer for årene som kommer.  

Kommunen avlegger et regnskap med mindreforbruk

Kommunen har levert gode tjenester til sine innbyggere gjennom året, selv om vi opplever utfordringer innenfor områdene ressurskrevende tjenester,  ​hjemmetjenester og barnevern.

Kommunen får flere og komplekse oppgaver, flere eldre og brukere med mer omfattende behov, som skaper et stort press på både hjemmesykepleien og på ​Helsehuset.

Barnevernet opplever økt press på sine tjenester og dette gir en bekymringsfull utvikling for tjenesten.

Stram økonomistyring og harde prioriteringer gjennom året, samt ekstraordinære inntekter, har ført til at kommunen avlegger et regnskap med mindreforbruk.

Årene som kommer

Årene som kommer krever at vi er i stand til å tenke nytt om hvordan vi planlegger, utvikler og løser våre oppgaver. Samhandling og samskaping vil samme med god økonomistyring være avgjørende i dette arbeidet.

Takker ansatte og folkevalgte

Kommunedirektøren er svært fornøyd med resultatet og takker alle ansatte som hver dag jobber for at Råde kommune skal være et godt sted å leve og bo.

Hun vil også takke folkevalgte og tillitsvalgte for et godt og konstruktivt samarbeidet i året som er godt. «Snakker vi sammen… skaper vi sammen…»