Råde kommune godkjent som trafikksikker kommune

Råde kommune fikk godkjenning som Trafikksikker kommune av Trygg Trafikk som tredje kommune i Østfold.

Råde kommune er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Trafikksikker kommune er et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak som gjennom systemer og rutiner skal kvalitetssikre at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerhet.

Godkjenningen innebærer ikke at alle kommunens utfordringer langs veinettet er løst, eller at det ikke vil inntreffe trafikkulykker i kommunen, men den er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet i Råde kommune. Distriktsleder i Trygg Trafikk Paal Gunnar Mathisen overrakte rådmann Inger Fjeld plaketten med Råde som trafikksikkerkommune 2019-2021  i kommunestyresalen onsdag 29 mai 2019.

Olav Moe leder for Samferdselskomiteen og trafikksikkerhetsarbeidet i fylkeskommunen overrakte Råde kommune ved ordfører Rene Rafshol sjekk på kr. 50 000 til kommunens videre arbeid med trafikksikkerhet.  

Her finner du mer informasjon om trafikksikker kommune  https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikker-kommune/ 

 

 


Klikk for stort bildeRådmann Inger Fjeld mottar Plakett fra distriktsleder Trygg Trafikk Paal-Gunnar MathisenKlikk for stort bildeOrdfører mottar sjekk til trafikksikkerhetsarbeidet fra Fylkeskommunen ved leder av samferdselskomiteen og trafikksikkerhetsarbeidet Olav MoeKlikk for stort bildeTrafikksikkerkommune foran t.v Olav Moe, Rene Rafshol, bak.t.v Jørn Claudius, Reidun Hansen, Paal-Gunnar Mathisen, Tomas Homstvedt, Bente Rostad Hansen, Lars-Erik Thoresen, Inger Fjeld og Tomas MathisenKlikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?