Råde kommune med på Kompetansebroen

Klikk for stort bildeSkjermdump fra nettside om kompetansebroenI dag 12.01.2020 lanseres Kompetansebroen Østfold som er en portal for kunnskapsdeling i helsetjenesten. Råde kommune er med på dette samarbeidet.

Om kompetansebroen

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner i et helseforetaksområde.

Et viktig bidrag til å støtte opp under samhandling, kompetansedeling og informasjonsutveksling i Østfold

Kompetansebroen Østfold omfatter 12 kommuner, ett sykehus med 5000 ansatte og en høgskole.Kompetansebroen Østfold er et pilot prosjekt som gjennomføres i perioden Januar til august 2021. Etter prosjektperioden vil en ta stilling til om Kompetansebroen Østfold skal videreføres på permanent basis.

Lenke til siden om Kompetansebroen • Portal for kunnskapsdeling i helsetjenesten 

Lenke til Kompetansebroens forside