Råde kommune, Virksomhet Familie har 19 sommerjobber for ungdom. Stillingene er for ungdom som går i 10 klasse

Stillingene er for ungdom som går i 10. klasse ved Råde ungdomsskole. Sommerjobbene er i uke 25, 26 og 32.
Arbeidstid fra kl 09.00 til kl 15.00, mandag t.o.m fredag - tilsammen 30 timer pr. uke Det er en forutsetning at du kan jobbe alle 3 ukene for å få jobb.

Stillingsannonse