Rådmann endres til kommunedirektør

De folkevalgte vedtok i kommuestyret 05.02.2021 at tittel på rådmannen blir "kommunedirektør". 

Dette er i tråd med den nye kommuneloven om en kjønnsnøytral tittel.

Klikk for stort bilde

Kommunestyresak 21/1311 - Endring av rådmannens tittel