Siste nytt om koronaviruset

Klikk for stort bildeDet er registrerte 2 smittede personer i Råde kommune per 08.04.2020 kl. 12.00 og vi vil informere fortløpende når dette forandrer seg.

Råde kommune følger situasjonen tett og forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger, sier kommuneoverlege Sarah Frandsen Gran. 

Dette gjør Råde kommune:

Råde kommune har rutiner og planer for å håndtere utbrudd av smittsomme sykdommer, og kommunen er forberedt på at viruset kommer hit. Målet er å tilby syke god helsehjelp og forhindre at de smitter andre. Fastleger og øvrig kommunale helsetjeneste holdes løpende informert.
Spørsmål om koronavirus? På Helsenorge finner du mange svar.

07.04.2020

Siste risikovurdering om covid-19-epidemien: Fortsatt høy risiko
Smittespredningen er redusert etter at de smittereduserende tiltakene ble iverksatt den 12. mars. Risikoen er imidlertid fortsatt høy for at koronaepidemien vil kunne utvikle seg videre i Norge. Det er behov for god overvåking slik at vi kan følge epidemien og tilpasse tiltakene.

Norges største bredbåndssatsing
Staten bidrar i år med over 400 millioner kroner i tilskudd til bredbånd, etter at Stortinget nylig bevilget 150 millioner kroner ekstra i forbindelse med koronakrisen. Det er fylkeskommunene som skal forvalte midlene, som skal gå til områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Dette er blant de mest spredtbygde områdene i landet.

06.04.2020

Forslag til ny tilskuddsordning for skogplanting våren 2020
For å bidra til å sikre planting av skogplanter i vår, og for å kompensere for kostnadsøkninger ved planting som følge av Covid-19-restriksjoner, sender Landbruks- og matdepartementet forslag til ny midlertidig tilskuddsordning på begrenset høring.

05.04.2020

Hjemmepåske og smittevern
Påsken står for døren, og i år skal vi feire den hjemme. Mange hensyn skal tas for å hindre spredning av koronaviruset, men må det bli en stillesittende innepåske? Hvordan kan vi både ivareta behov for hygge, livskvalitet og samtidig følge smittevernrådene?

Siste nytt om koronaviruset