Skolene åpner nå for alle elever

Råde kommune vil ønske alle elever på 5.-10. trinn velkommen tilbake på skolen tirsdag 12.mai. (1.-4. trinn møter som vanlig på mandag).

På mandag vil det være hjemmeskole for 5.-10.trinn, og lærerne vil forberede klasserommene til oppstart på tirsdag.
Det vil være normale start- og sluttider, og elevene skal bruke klasserommene sine.

Takk

Råde kommune vil takke skoleledere, ansatte og foresatte for arbeidet som er gjort i denne spesielle tiden. De ansatte i skolen gleder seg stort til å se elevene igjen!

Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.

Det er trygt for barn å gå på skolen

Skolene åpner nå for alle elever, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

  • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
  •  ha godt renhold
  • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
  • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
  • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
  • holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt på skolen hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller fått påvist koronaviruset, skal dere ikke følge barna til skolen.

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.

Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

Vi prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.

Håndvask

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. 

Fritid

Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute.

Skoleskyss

Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. Østfold kollektivtrafikk følger Helsedirektoratets nasjonale smitteveileder for persontransport, og vil ha et mindre antall seter tilgjengelig på bussene sine. De påpeker at de ikke vil nekte noen barn å ta buss, men oppfordrer foresatte til å bringe og hente barna sine slik at det blir god avstand mellom elevene på bussen. Kommunen oppfordrer foresatte som kjører barna sine å avlevere dem et stykke unna skolen, slik at elever som går og sykler opplever skoleveien som trygg og uten for mye trafikk.

Les mer på sidene til Østfold kollektivtrafikk: Skoleåpningen: Viktig oppfordring til elever og foresatte

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet (Udir)

Foreldre og foresatte skal være trygge på at det er forsvarlig at barna går på skolen igjen. Det er derfor viktig at skolen har god dialog med foreldre og foresatte. Videre er det viktig at foreldre og foresatte aktivt bidrar til å gjennomføre smitteverntiltakene i samsvar med Smittevernveilederen

www.udir.no finner dere denne viktige informasjonen:

Filmene er ment som hjelp i kommunikasjonen med voksne og barn

Følg utviklingen i Råde

Råde kommune oppdater sine hjemmesider (www.rade.kommune.no) og Facebook (Råde kommune) jevnlig.