Stor vannlekkasje i Råde

Vi har fått en større vannlekkasje i kommunen og teknisk er ute for å kartlegge lekkasjen og få ordnet dette.  Vi oppdaterer med mer informasjon senere i dag.  Berørte boliger får direkte melding på telefon gjennom varslingssystemet.

Vannet er normalt tilbake innen et døgn. Misfarget vann kan forekomme når vannet er tilbake. Tapp kaldt vann til vannet er klart. Skyll siler etter behov.