Streik blant lærere og sykepleiere

Det ble natt til 27.mai enighet mellom KS og tre av de fire forhandlingssammenslutningene; LO kommune, YS kommune og Akademikerne i mellomoppgjøret 2021. Unio valgte imidlertid å si nei, og streik for 7.390 av deres medlemmer i kommuner og fylker er dermed et faktum fra torsdag 27.mai.

Klikk for stort bilde NRK.no   

LO kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er blitt enige om en avtale med en ramme på 2,8 prosent. Det vil gi ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner. I tillegg er det lagt inn penger til en lokal pott på én prosent som kan gi et raust tillegg på toppen av dette. Dette ble resultatet i mellomoppgjøret 2021 i KS-området.

Unios krav var rett og slett ikke mulige å innfri. Unio har om lag 380 000 medlemmer fordelt på 13 forbund, hvor Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund er de største. Det er ikke meldt om plassfratredelser i Råde kommune fra streikens start 27.mai, eller fra opptrappingen 2.juni, men Råde kommune kan fortsatt bli påvirket ved nye opptrappinger av streiken. 

Les mer på KS sine sider her