Svar på klage på eiendomsskattetaksten

Illustrasjonsbide 4 små trehus med tallet 2023 - Klikk for stort bilde

Sakkyndig nemd har startet behandlingen av klagene og i disse dager begynner de første å motta svar på klagene sine på eiendomsskattetaksten.

Sakkyndig nemnd jobber for å gi svar så raskt som mulig.

Råde kommune har mottatt en del klager på eiendomsskattetaksten og klagebehandlingen vil derfor ta noe tid.

- Vi sender ut svar fortløpende etter hvert som nemnda har behandlet klagen, og har som mål at alle har fått svar innen utgangen av august 2023, sier økonomisjef Pål Wenberg.