Til båt-, camping- og bobilturister

Vi følger nasjonale retningslinjer, og oppfordrer til at folk skal unngå unødvendig reising og være mest mulig hjemme til over påske.

Vi har dialog med campingplassene i Råde om å utsette åpningstiden. Dette for å holde smittetrykket nede og skåner risikogruppene som er sårbare for utstrakt smitte i samfunnet. Folk over hele landet fortsetter dugnaden for å slå ned smitten og vi i Råde følger opp.