Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2023

Illustrasjonsfoto av barn som ligger på brygge og ser ned i vannet. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto av Esther Merbt fra Pixabay

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Om tilskuddsordningen

Beløp

Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2023 i desember 2022. I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 664 mill. kroner. Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Søknadsfrist: 18. november 2022
Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2023.
Frist for fremdriftsrapport: 1. februar 2023
Frist sluttrapport: 1. mars 2023.
Vær oppmerksom på at dette er en endring fra tidligere ordninger og gjelder fra og med tilskuddsmidler dere mottar for 2022 fra ny tilskuddsordning.

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
  • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
  • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.
  • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
  • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

 Hovedutlysning tilskudd til inkludering av barn og unge utlysning for 2023