Tiltak og regler i Råde fra 10. mai

Klikk for stort bildeFra og med mandag 10. mai går Råde kommune ut av tiltaksnivå 5B i koronaforskriften, og over på nasjonalt tiltaksnivå sammen med bla. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Lørdag 8. mai vedtok formannskapet i kommunen noen lokale innstramminger som er strengere enn de nasjonale tiltakene. Disse vil gjelde for Råde fra mandag 10. mai.

Følgende tiltak gjelder i Råde kommune fra 10.mai

Nasjonale tiltak, trinn 1, gjelder fra 10.05.2021 kl. 00.00
Lokal forskrift gjeldende fra 10. mai 2021 kl. 00.00 til og med 27. mai 2021 kl. 24.00.

Skoler og utdanning:

 • Det opprettholdes gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen
 • Det opprettholdes gult nivå på videregående, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen

Butikker og serveringssteder

 • Butikker kan holde åpent.
 • Lokal forskrift 
  Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én (1) meters avstand.
  • Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet.
  • Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.
 • Kun tillatt med skjenking ved servering av mat.
  • Skjenkestopp kl. 22.00.
  • Reglene omfatter også arrangementer.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan drive organisert trening og delta på fritidsaktiviteter både innendørs og utendørs. Denne gruppen kan unntas fra avstandsanbefalingen på minst 1 meter der det er nødvendig for normal utøvelse av aktiviteten. For barn og unge under 20 år er anbefalt gruppestørrelse inntil 20 personer. Blanding mellom de faste gruppene bør unngås.
 • Dersom barn og unge trener eller øver organisert i en annen kommune, vil de kunne delta på arrangement for laget, foreningen o.l. så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Lokal forskrift
  Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år.
 • Lokal forskrift
  Det samme gjelder fritidsaktiviteter for de over 20 år som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Utendørs kan voksne drive organisert trening og aktivitet i grupper på inntil 20 personer og med minst 1 meter avstand.
 • Organisert trening innendørs og utendørs er tillatt for toppidrettsutøvere
 •  Lokal forskrift
  Treningssentre skal holdes stengt med unntak for følgende tilbud for de som er bosatt i kommunen:
  • Individuell trening.
  • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • Individuell trening og behandling som det kan bestilles time til
  • Utendørs gruppetrening med inntil 20 deltakere og minst en (1) meters avstand mellom deltakerne.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Man bør ikke ha flere enn 5 gjester i eget hjem.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangementer,  inklusiv tros- og livssynshus

 • Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.
 •  Lokal forskrift
  Innendørs som regulert i covid-19-forskriften § 13:
  • Inntil 10 personer på innendørs arrangementer
  • Inntil 30 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  • Begravelsesseremonier kan ha inntil 100 personer tilstede, dersom avstandsreglene kan overholdes.
 • Lokal forskrift
  Utendørs

Bil- og båtkortesje på Norges nasjonaldag

 • Lokal forskrift
  Det er tillatt å gjennomføre bil- og/ eller båtkortesjer på 17. mai når lokale og nasjonale smittevernregler følges.

Pleie og omsorg

 • Råde kommune legger til rette for besøk på Helsehuset, men du må ta kontakt med avdelingen for å avtale besøk. Les mer om besøk til Helsehuset.

Karantene og smittesporing 

 • Lokal forskrift
  Innbyggere og besøkende i Råde skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.

Arbeidsplasser

 • Anbefaler hjemmekontor for alle som har mulighet.

Reiser, inklusiv til fritidsbolig

Plikt til å bruke munnbind - lokal forskrift

 • Når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind
  • i butikker
  • i fellesarealene på kjøpesentre
  • på serveringssteder
  • i tros- og livssynshus
  • på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Kommunens øvrige tjenester

 • Råde bibliotek er åpen
 • Allaktivitetshuset er åpent etter gjeldene smittvernsregler.
 • Hallene i Råde holder åpent for barn og unge under 20 år. De som bruker hallene har ansvaret for smittevernet.
 • Rådhuset er åpent for avtaler og kan kontaktes pr telefon. Eller sende epost så svarer vi så raskt vi kan.
 • Helsestasjonen holder åpent
 • NAV Råde gjennomfører avtalte timer og kan kontaktes ved behov pr telefon

Lenke til lokal forskrift og formannskapets behandling av saken 08.05.2021

Regjeringens plan for gradevis åpning med oversikt over fase 1

Regjeringens pressemelding 07.05.2021 – hvilke kommuner i Viken som tas ut av ordning 5b.

Covid-19 forskriften