Tiltak og regler i Råde nå

Klikk for stort bildeEtter en helhetsvurdering har kriseledelsen i Råde kommune valgt å følge regjeringens plan for gjenåpning, trinn 2, med lokale anbefalinger fra 27. mai 2021.

Selv om vi nå åpner mer opp i Råde, så er det fremdeles regler og anbefalinger å følge, vær fortsatt forsiktig og følg smittevernreglene som gjelder.

Følgende tiltak gjelder i Råde kommune

Nasjonale tiltak, trinn 2, gjelder fra 27.05.2021 kl. 00.00.

Skoler og utdanning:

 • Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler går over til grønt nivå fra 15.06.2021, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Dette organiseres på den enkelte skole og barnehage.
 • Videregående går over til grønt nivå fra 15.06.2021, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen. Dette organiseres på den enkelte skole.

(Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Allikevel er det fortsatt viktig med smitteverntiltak)

Serveringssteder

 • Det er innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00.
 • Det er ikke krav om matservering
 • Krav til smitteverntiltak:
  • Registrering av gjester
  • redusert antall gjester  
  • krav til avstand, innendørs og utendørs.
 • Reglene omfatter også arrangementer.

Handelsnæringen

 • Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand, rutiner for god hygiene med mer. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.
 • Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte, og regnes ikke lenger som arrangement.
  • Det stilles også krav om å registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Barn og unge under 20 år

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter med unntak fra 1 metersanbefalingen.
 • Dersom barn og unge trener eller øver organisert i en annen kommune, vil de kunne delta på arrangement for laget, foreningen o.l. så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
 • Lag fra små kommuner som ikke har motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunen har samme smittenivå.

Voksne over 20 år
Det oppfordre til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Se også kategorien Offentlige arrangementer

 • Voksne kan drive organiserte idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 20 personer, og med minst 1 meter avstand.
 • Utendørs kan voksne være 30 personer.
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsareal dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Organisert trening innendørs og utendørs er tillatt for toppidrettsutøvere

Sosial kontakt

Det oppfordres til å møtes utendørs.

 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester i eget hjem. Rådet om avstand gjelder fremdeles.
  • Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede* med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde avstand.
 • Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Arrangementer  inklusiv tros- og livssynshus

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Private arrangementer
 Arrangere utendørs heller enn innendørs.

 • Innendørs
  • Inntil 20 personer inne privat
  • Inntil 30 personer på offentlig sted i leide/lånte lokaler.
 • Utendørs
  • Inntil 30 personer ute på offentlig sted.

Offentlige arrangementer
Arrangere utendørs heller enn innendørs

 • Innendørs
  • Maks 50 personer uten faste, tilviste sitteplasser.
  • Arrangement som samler deltakere under 20 år kan ha inntil 100 personer som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.
  • Inntil 200 personer dersom alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
 • Utendørs
  • Inntil 200 personer uten faste, tilviste sitteplasser.
  • Inntil 600 personer (200 x 3 kohorter) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
  • Dersom det blir anledning til å benytte adgangstest og koronasertifikat i gjenåpningen av samfunnet, gjelder følgende:
   • Inntil 400 personer (200x 2 kohorter) uten faste, tilviste sitteplasser,
   • Inntil 1000 personer (200 x 5 kohorter) hvis alle i publikum sitter i faste, tilviste plasser.

Pleie og omsorg

Råde kommune legger til rette for besøk på Helsehuset, men du må ta kontakt med avdelingen for å avtale besøk. Les mer om besøk til Helsehuset.

Arbeidsplasser

 • Anbefaler hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Reiser (inklusiv til fritidsbolig)

 • Innenlandsreiser kan gjennomføres.
  • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør som en hovedregel følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig. Anbefalingen gjelder ikke personer som er beskyttet*.
  • De som ikke er beskyttet* oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette vil særlig være viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Reiser til utlandet frarådes, kun strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Anbefaler bruk av munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, anbefales det bruk av munnbind
  • i butikker
  • i fellesarealene på kjøpesentre
  • på serveringssteder
  • i tros- og livssynshus
  • på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder
  • i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter
 • Passasjerer er anbefalt bruk av munnbind i taxi. Munnbindet oppfordres til og tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Anbefalingen til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Anbefalingen til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Anbefalingen til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Kommunens øvrige tjenester

 • Råde bibliotek er åpen
 • Allaktivitetshuset er åpent etter gjeldene smittvernsregler.
 • Hallene i Råde holder åpent. De som bruker hallene har ansvaret for smittevernet.
 • Rådhuset er åpent for avtaler og kan kontaktes pr telefon. Eller sende epost så svarer vi så raskt vi kan.
 • Helsestasjonen holder åpent
 • NAV Råde gjennomfører avtalte timer og kan kontaktes ved behov pr telefon

*Beskyttet, definisjon er som følgende:

 • Fullvaksinerte
  • De som har fått to doser med vaksine, med virkning fra 1 uke etter siste dose.
  • De som har gjennomgått covid-19 og fått én vaksinedose minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjon.
  • De som har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for covid-19 minst 3 uker etter vaksinasjonen, og er avisolert.
 • De som har fått første vaksinedose, med varighet 3-15 uker etter vaksinasjonen.
 • De som har hatt covid-19 med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato godkjent laboratoriemetode.

Regjeringens pressemelding: Neste trinn i gjenåpningen skjer 27. mai.

Regjeringens plan for gradvis gjenåpning med oversikt over trinn 2.

Lenke til  Covid-19 forskriften