Togparkering Moss: Anbefaling snart klar

Bane NOR er ferdig med å utrede konsekvenser for de fem alternativene for togparkering i Mosseregionen. Vår anbefaling vil offentliggjøres i kommunestyret i Moss og Råde den 13. februar. Kommunestyremøtene er åpne for publikum.