Tusen takk for alle henvendelser!

Onsdag 15.desember la kommunen ut en artikkel på hjemmesiden og Facebook om at vi trenger flere medarbeidere i koronaarbeidet, både på teststasjonen, med smittesporing og vaksinering, samt andre helserelaterte tjenester.

AlexRaths www.istockphoto.com    

Råde kommune opplever et stort engasjement fra personer som ønsker å bidra med sin arbeidskraft i forbindelse med koronaberedskapen. Både pensjonister, studenter, ansatte i deltidsstillinger og personell som jobber andre steder har meldt sin interesse, både med og uten helserelatert bakgrunn. – Tusen takk! Vi setter utrolig stor pris på at så mange ønsker å bidra, sier kommunedirektør Inger S. Fjeld.

De ulike tjenestene tar fortløpende kontakt med aktuelle kandidater etter hvert som vi har behov og i hht. smittesituasjonen i kommunen, avslutter kommunedirektøren.