Vannet er stengt området Fredrikstadveien-Enebekk

Vannet er stengt pga. lekkasje i området Fredrikstadveien-Enebekk. Arbeidet med å utbedre feilen er iverksatt. Feilen er trolig rettet innen kl. 17:00. Misfarget vann kan forekomme når vannet er tilbake. Tapp kaldt vann til vannet er klart. Skyll siler etter behov.