Varsel om jordskredfare, gult nivå for deler av Østlandet, samt høy vannstand

Det ventes mye regn torsdag, 20-30 mm/døgn.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Klikk for stort bilde 

Detaljer

Fare øker: Torsdag morgen 20. feb. 2020
Fare minker: Fredag morgen 21. feb. 2020
Konsekvens:    Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger.
Råd:   Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.
Betydning av varselnivå:   Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.

Les mer:

Varsel for deler av Østlandet
Nivå: Gult
Gyldig fra: 20.02.2020 07:00

Høy vannstand

Fredag ettermiddag er det ventet høy vannstand, estimert til 80-110 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste omkring kl 14-17. 

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om høy vannstand langs kysten og fjordene. Varselet kan leses her