Varsel om oppstart av privat planarbeid for omregulering av Finstad masseuttak til Solli miljøpark

Her finner du varslingsbrevet (PDF, 2 MB).

Forslagstiller / tiltakshaver er Skolt Miljøpark AS 

Har du innspill til planarbeidet sendes det til plankonsulentfirma Feste NordØst as, Postboks 33, 2541 Tolga eller hb@feste.no innen 04.03.2019.

Her finner du referat fra oppstartsmøtet (PDF, 8 MB) med kommunen.

Fant du det du lette etter?