Varsel om oppstart av privat reguleringsplanarbeid for massedeponi ved Råde pukkverk

Her finner du varslingsbrevet (PDF, 3 MB)

Forslagstiller / tiltakshaver er Skolt Pukkverk AS.

Har du innspill til planarbeidet sendes det til plankonsulentfirma Feste NordØst as, Postboks 33, 2541 Tolga eller hb@feste.no innen 26.02.2019.

  

Kommunen har behandlet forespørsel om oppstart av planarbeid i strid med kommuneplanens arealdel i Fast utvalg for MIT i møtet den 24.01.2019. Saken skal opp i Kommunestyret den 14.02.2019. Her finner du saken (PDF, 311 kB) i MIT.

Her finner du referatet fra oppstartsmøtet (PDF, 8 MB) med kommunen.

Kontakt

Siv-Thuva Jansson
Plan- og miljørådgiver teknisk
E-post
Telefon 943 18 493
Fant du det du lette etter?