Varsel oppdatert - Svært høy vannstand - oransje nivå

Varselet som ble sendt ut i går har blitt oppdatert

Svært høy vannstand, oransje nivå for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud MET

Vannstand langs kysten og i fjordene

Varsel for strekningen Svenskegrensen til Risør er det ventet svært høy vannstand natt til onsdag, estimert til 100-130 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 03 og 05. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Se varsler for hele landet