Varsling av mulig streikeuttak i Råde kommune

Klikk for stort bildeFor Råde kommune er det kun Fagforbundet som foreløpig har varslet plassfratredelser for 17 av sine medlemmer fra arbeidstidens med en eventuell start torsdag 27.mai. Dette gjelder er hovedsakelig personer fra administrasjonen på rådhuset og byggesak på Virksomhet miljø, plan og teknikk.

Ordfører og kommunaldirektøren er mediekontaktene våre i denne saken.

 

Mekling i årets lønnsoppgjør 25. og 26.mai

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør der KS forhandler om lønnsreguleringer med LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne.

Forhandlingene førte ikke frem innen fristen 1. mai. Oppgjøret har derfor gått til mekling. Meklingsfristen er satt til onsdag 26. mai kl. 24.

Varsling av streikeuttak 

LO Kommune, Unio og YS-K har 20. mai meldt plassfratredelse for totalt 12 548 arbeidstakere i 130 kommuner/fylkeskommuner/virksomheter, hvis det blir konflikt fra torsdag 27. mai. Akademikerne har ikke meldt plassfratredelser for noen medlemmer i denne omgang.

For Råde kommune er det kun Fagforbundet som foreløpig har varslet plassfratredelser for 17 av sine medlemmer fra arbeidstidens start torsdag 27.mai.  

For ytterligere informasjon, les mer på KS sine sider