Varsling av oppstart av privat planarbeid for Løkenholtet 2 i Råde kommune (plan-ID 0135 2018 04)

I henhold til plan - og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med privat detaljregulering med konsekvensutredning for Løkenholtet 2 i Råde kommune. Se varslingsbrevet (PDF, 565 kB).

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger tilrette for utvidelse av næringsområdet til Råde Graveservice Eiendom AS slik at virksomheten kan ekspandere.

Forslagstiller er Råde Graveservice Eiendom AS. Ønsker du å gi innspill til planarbeidet  så sendes det skriftlig til Plankonsulent Multiconsult Norge AS v  / Erlend Torheim Bjelkarøy per brev til 1424, 1602 Fredrikstad, eller på epost til erlend.bjelkaroy@multiconsult.no  innen 14. januar 2019. 

Fant du det du lette etter?