Vedr refusjon i forbindelse med Fritidskortet.

  

Til alle dere som allerede har betalt medlemsavgift eller kontingent i et lag eller en forening som er tilknyttet Fritidskortet, så er det mulig å få beløpet som dekkes av Fritidskortet refundert. Ta kontakt med laget/foreningen din og spør hvordan du skal gå frem.

De aller fleste som har knyttet seg til Fritidskortet, ønsker at det gjøres på følgende måte:

Når du har opprettet en bruker på siden rade.friskus.com, må du betale medlemsavgiften på nytt, via din bruker – du må logge deg inn med BankID. Meld så ifra til din kontaktperson i den aktuelle foreningen/laget, så vil de refundere det beløpet du betalte med Fritidskortet.