Velkommen til ny virksomhetsleder for Råde Ungdomsskole og kulturskole

Merete HaugenMandag 8. august starter Merete Haugen som vår nye virksomhetsleder for Råde ungdomsskole og kulturskole. Vi ønsker henne hjertelig velkommen hit til Råde, og vi gleder oss til samarbeidet.

Merete som er bosatt på Rolvsøy, kommer til oss fra Sarpsborg kommune, Tindlund ungdomsskole hvor hun har jobbet siden 2009. Siden 2015 har hun vært team-/avdelingsleder hvor hun bl.a har hatt ansvar for fag- og timeplanlegging, gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver, oppfølging og gjennomføring av skriftlig eksamen og hun har vært skolens spesial pedagog-koordinator. Hun har også tidligere erfaring med arbeid som rådgiver/karriereveileder. Hun har vært en del av skolens øverste ledelse.

Av utdannelse har hun i tillegg til allmennlærerutdanningen gått rektorskolen og har videreutdanning i fysikk og kjemi – samt rådgiverutdanning.

Merete startet på Tindlund etter å ha jobbet ved Råde ungdomsskole fram til 31.7.2009.