Vi trenger valgmedarbeider

Klikk for stort bildeMandag 13. september 2021 er det Stortings- og sametingsvalg. I den anledning trenger Råde kommune personer til å jobbe i valglokalene våre søndag 12. og mandag 13. september. 

For at kommunen skal ha nok ressurser til å gjennomføre valget samtidig som vi ivaretar smittevernet i forbindelse med koronasituasjonen, trenger vi flere valgmedarbeidere enn vanlig.

Råde kommune trenger derfor ca. 50 valgmedarbeidere, som fordeles på 2 valglokaler i Saltnes og på Karlshus.

  • Alle som jobber med valg vil få opplæring i de oppgaver de skal utføre og i smittevern. For å jobbe som valgarbeider må man være fylt 18 år.
  • Man kan ikke være valgmedarbeider hvis man står oppført på en valgliste i Stortings- eller sametingsvalget.
  • Vi ønsker personer som er nøyaktige og systematiske.
  • Du må være datakyndig, da mye av arbeidet vil foregår på PC.

Personer som skal være valgmedarbeidere må være omgjengelige og imøtekommende overfor mennesker i ulike situasjoner og kommunisere godt på norsk.

Arbeidstid

Søndag kl. 11.00 – 18.00

Mandag kl. 08.00 – ca. 21.00 (eller til man er ferdig med å rydde o.l. i valglokalet)

Merk at mandag har to skift: dag 08.00 – 15.00 og kveld 14.30 – ca. 21.00

Det er en fordel om du kan ta flere skift.

Lønn/godtgjøring:

Det utbetales lønn etter egne satser.

Påmelding

Send e-post til caap@rade.kommune.no. Frist til påmelding er satt til 15. juni 2021

Eventuelle spørsmål kan rette til Cathrine Apelseth-Aanensen på e-post: caap@rade.kommune.no eller på telefon 92823288.