Vil du bli støttekontakt?

Gutt i barneskolealder trenger støttekontakt etter skoletid  med 16 timer i mnd. for  å ha en trygg og meningsfylt fritid

Voksen kvinne er i behov av støttekontakt som snakker arabisk eller kurdisk med 30 timer pr. mnd. for å delta på sosiale aktiviteter

Vi søker også  etter støttekontakter for barn, ungdom og voksne  i alle aldre.

Krav til deg:

Du må være over 18 år.

Du må fremlegge politiattest

Du bør være sosialt engasjert og ha evne til å finne på aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker. For å skape stabilitet for bruker, bør du kunne binde deg over en lengre periode.

Veiledning tilbys ved behov.

Godtgjøring gis etter gjeldende satser. Det er en fordel at du disponerer bil.

For flere opplysninger kontakt rådgiver Ann Kristin Næss Botner tlf. 91842013 eller Tildelingskontoret 91692399