Vil du bli støttekontakt?

 En støttekontakt er en som kan komme på besøk, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Kontakt tildelingskontoret tlf. 916 92 399 for nærmere opplysninger