Brukerstyrt personlig assistanse

Her finner du informasjon om Brukerstyrt personlig assistanse. Flere av linkene om dette temaet er eksterne linker med informasjon fra andre offentlige sider. (Vises ikke på mobiltlf.)

Du kan utvide eller avgrense informasjon i menyen til venstre.

(For MOBILTLF.: se meny nederst på siden)

 

 

Beskrivelse

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Innenfor det timeantallet du får tildelt, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e) og hva assistenten(e) skal gjøre. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemningen.

Oppdatert

22.12.2014 09:39

Publisert

19.12.2011 13:37

Kriterier

Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål

Målgruppe

  • Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
  • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning 
  • Familier med barn som er funksjonshemmet

Behandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Behandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Referanser

Sist endret 22.06.2015

Søk

Kontaktinformasjon

Råde kommune
Skråtorpvn. 2 Postuttak
1640 Råde
E-post : post@rade.kommune.no
Telefon
: 69 29 50 00

Org.nr.
: 940 802 652
Åpningstid
: kl.08.00-15.30(15.00)

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Kontakt oss
 
 
 
Råde kommune, Skråtorpvn. 2a, 1640 Råde, Telefon 6929 5000, Faks 6929 5001, Orgnr 940802652, Kommunenr 0135 post@rade.kommune.no      webmaster@rade.kommune.no     
Login for redigering