Råde Frivilligsentral

Etter valget vil det velges et styre for sentralen som vil bestå av en politisk valgt representant, en representant fra næringslivet, en representant fra lag og foreninger i Råde samt en representant for brukere/frivillige.

 

Ukedagene vil kunne variere grunnet møtevirksomhet og kveldsaktiviteter. Det enkleste er å ta kontakt på telefon 950 77 174 . Høsten vil benyttes til planleggingsarbeid, samt å bli kjent med lokale lag og foreninger i kommunen. Målet er at aktiviteter kan startes etter nyttår. Aktivitetsnivået og type aktiviteter vil igjen være avhengig av frivillige.

 

 

Kontaktinformasjon: Gunn-Mari Farbu, virksomhetsleder Familie  gunn-mari.farbu@rade.kommune.no

 

Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Den skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.

Frivilligsentralen skal være et kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige.

Det skal være et samarbeid med lokale frivillige organisasjoner, lag/foreninger, næringsliv og det offentlige. Frivilligsentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet som skal skje i tråd med lokale forutsetninger. Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. Formålet er primært oppstart av aktiviteter som er rettet mot barn og unge og ikke rettet mot eldre.

 

Råde Frivilligsentral

Ansvarlig Vigdis Helmersen. Sist endret 26.07.2017