Siste nytt

Bane NOR inviterer til åpen kontordag 6. juni

Bane NOR planlegger hensetingsspor sør for Moss.

Åpen kontordag Råde
Tid:
onsdag 6. juni kl. 14-19
Sted: Rådhuset (Skråtorpveien 2a), Formannskapssalen

Kort om prosjektet
Når dobbeltsporet er ferdig bygd mellom Sandbukta-Moss-Såstad i 2024 kan antall avganger til/fra Moss dobles til fire tog i timen hele dagen og fem i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter. Bane NOR søker derfor etter et område for parkering av tog i nærheten av Moss stasjon, enten i Moss, Rygge eller Råde kommune. Størrelsen på ferdig anlegg vil være inntil 40 mål. Bane NOR vurderer nå sammen med de aktuelle kommunene 11 mulige plasseringer av anlegget: Kleberget, Værle, Dilling, Såstadskogen, Gon, Grimstadtoppen, Kjellerødåsen, Tesalajordet, Gamle Råde stasjon, Solberghøgda og Kambo. En del av disse alternativene anses som mindre aktuelle og vil derfor siles bort i løpet av våren. 

Tekst hentet fra Bane NOR sin hjemmeside.

Publisert av Milly Maria Lunde. Sist endret 24.05.2018