Siste nytt

Borgerlig vigsel i Råde kommune

Fra 1. januar har kommunene får ansvaret for borgelige vigsler i Norge. I Råde kommune kan du fra denne dato giftet deg på rådhuset. - Klikk for stort bilde Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen. Under kan du lese mer om tilbudet i Råde kommune.

Slik går du fram om du vil gifte deg borgerlig:

 1. For å inngå ekteskap i Norge, må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. 
  Dette utføres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor (f.eks Skatt øst). Deretter får du en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder.
  Se Skatteetatens Veien til ekteskapet - steg for steg
 2. Når du har mottatt prøvingsattest kan du ta kontakt med kommunen for å avtale tid.
  Dere kan bestille tid for vigsel ved å sende en epost til postmottak@rade.kommune.no . Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være innlevert/legges ved.
  Adressen vår er: Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde.

Alle som ønsker det kan gifte seg borgerlig i Råde kommune.

 • De kommunale vigslerne er fra administrasjonen i Råde kommune.
 • Vigsel må skje i kommunens åpningstid, til fastsatte dager.
 • Kommunen tilbyr kommunestyresalen eller formannskapssalen til ritualet.
 • Å gifte seg hos oss er gratis.
 • Man behøver ikke være bosatt i Råde for å gifte seg i Råde kommune.

Følgende datoer er satt av til vigsler:
26.januar, 23.februar, 23.mars, 27.april, 25.mai, 15.juni, 22.juni, 24.august, 28.september, 26.oktober, 30.november og 14.desember

Fremmøte
Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tidspunkt for vigsel. Paret må vise original prøvingsattest og legitimasjon før seremonien starter.

Vitner
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Råde kommune stille med vitner. Dette må avtales på forhånd.

Språk
Det kan på forhånd avtales at vigselen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Seremonien
Seremonien tar ca 10 minutter. Under seremonien blir formular for borgerlig vigsel lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Gjester under vigselsseremonien
Dersom brudeparet ønsker å ha med gjester utover de to vitnene, må dette avtales på forhånd.

Ringer
Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til vigsleren på forhånd.

Kunstnerisk innslag
Som en del av seremonien, ønsker enkelte å inkludere musikk eller diktlesing. Dere kan også ta med egne instrumenter, ev. cd-spiller. Dersom kunstneriske innslag planlegges, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Fotografering
Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Etter vigselen
Brudeparet vil få utlevert en midlertidig vigselsattest. Kommunen sender denne også til folkeregisteret som utsteder endelig vigselsattest.

Om du skal endre navn som resultat av vigselen, må du ordne dette selv. Søknad finnes på Skatteetaten sine nettsider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, må du sørge for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problem ved innsjekking.

Treng du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.
 

Dette fagområdet er nytt for oss, så vi ber om forståelse for at rutiner m.m. rundt dette kan bli endra underveis.

Publisert av Cathrine Apelseth-Aanensen. Sist endret 05.01.2018