Siste nytt

Demensprisen i Østfold 2018 gikk til Råde sykehjem, brun avdeling ved Malin Thøgersen og Jørn Vold

Gratulerer til Råde sykehjem, Brun avdeling ved Malin Thøgersen og Jørn Vold. De ble i går tildelt Nasjonalforeningens demenspris i Østfold 2018. Avdelingen ble nominert av Fredrikstad Demensforening.

demensprisen bilde 1(2).jpg - Klikk for stort bilde I år var Brun avdeling på Råde sykehjem en av de nominerte for demensprisen. Råde sykehjem har en lang historie. Men avdelingen er en ”ungdom”, bare 11 år gammel.

Avdelingen er en forsterket skjermet enhet med 8 brukere, - stort sett personer med demens.

Da avdelingen ble opprettet, søkte kommune internt og eksternt etter pleiere med kompetanse og/eller særdeles interesse for pasienter med spesiell og utagerende adferd. De valgte ut 17 interessenter, som ble ansatt i 100 % stilling. De samme pleierne er fortsatt i sine stillinger. Verdien av forutsigbarhet og gjenkjennelse er sterkt vektlagt. Dessuten er trivselen på arbeidsplassen så stor at ingen slutter. Sykefraværet er minimalt – gjennomsnittlig under 1% på korttid og noe lenger på langtidssykemelding (en langvarig rygglidelse hos én ansatt kan slå sterkt ut her).

På denne avdelingen er det en avdelingsleder og en vernepleier som viser et fantastisk engasjement. De inspirerer sine kolleger. De er også med i en forskningsgruppe på Høyskolen i Østfold. Deres «hjertebarn» er bl.a. kartlegging av uro og adferdsanalyse. De er sterkt opptatt av miljøbehandling og har utrettelig kartlagt endringer i adferd og mestring når medisiner erstattes med miljøarbeid. Resultatene er overveldende! Språk, ro og livskvalitet bedres og dokumenteres.

ABAI (Association for Behavior Analysis International) er en organisasjon som bestreber seg på å formidle forskningsresultater og endringer for pasientgrupper med store problemer. Hvert år kan forskere sende inn sine resultater hvoretter de interessante blir invitert til å fremlegge sine resultater for andre forskere og helseforetak fra hele verden på de årlige kongressene. Hit kommer gjerne 4 – 5.000 mennesker med høy kompetanse og interesse.

Avdelingslederens og vernepleierens arbeid har utmerket seg. Deres forskningsresultater har mange ganger blitt kjent. De fremlegger sine studier og resultater og høres over hele verden. I 2016 var de i Chicago og informerte om sin adferdsanalyse. Deres resultater vakte oppsikt! Nå i disse dager  var de til San Diego med temaet kartlegging av uro.

Pasientene behandles med respekt og verdighet

For pårørende som har vært så heldig å få følge utviklingen hos sin pasient, er det med stor takknemlighet de ser tilbake på lange opphold på denne avdelingen. Pasientene settes i fokus. De  behandles med respekt og verdighet. Deres ve og vel settes først. Pleiernes motto er at pasienten skal ha det minst like godt som de ville ønsket å ha det hvis de selv måtte flytte på sykehjem. Her lages mat i fellesskap, vaskes opp i fellesskap, spises i fellesskap, lages gevinster til utlodning, eksempelvis slumretepper. Jevnlig drar alle – de som har lyst – ut og spiser pizza eller går på kino.  Dette er bare noen eksempler. Avdelingen er som en stor familie. Avdelingen fungerer som et virkelig hjem for hver enkelt beboer. Og det er jo et hjem det skal være! De er en stor familie med omsorg for hverandre. Både pasienter og pårørende blir ivaretatt på beste måte. Alle stortrives.

Kommuner over store deler av landet inviterer disse to for å informere om sine resultater og sin arbeidsform. De blir godt mottatt. De anses som eksempler til å etterfølge.
Det kan vel vi skrive under på i dag.

Kriterier for å kunne motta prisen

Demensprisen skal gå til en ”hverdags-helt” som kan være en enkeltperson, en gruppe mennesker eller en enhet som for eksempel en institusjon, et dagsenter eller en avdeling.

Demensprisen er en honnør til en innsats utenom det vanlige. Det kan være enkeltindivider som gjør et stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentlig virksomhet som gjennom sitt virke fremviser nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte som kommer både demenssyke og pårørende til gode, for eksempel et dagtilbud eller en sykehjemsavdeling tilrettelagt for personer med demens.

Demensprisen bilde 2.jpg - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder og tekst er hentet fra Nasjonalforeningen.

Publisert av Milly Maria Lunde. Sist endret 01.10.2018