Siste nytt

Føler du deg trygg hjemme?

Utenvold.no1.png - Klikk for stort bilde

Nettsiden www.utenvold.no  er lansert  - her blir det enkelt å finne frem til hjelpetilbudene nær deg!

Bekymret for en venn eller kollega? Her ligger også tiltakskort, brosjyre- og undervisningsmateriell, planverk osv for ansatte og andre som trenger tips om hva man skal gjøre ved mistanke om vold.

Et samarbeid mellom krisesenter, helsestasjon, barnevern, politi, familievern mfl (jf. Mosseregionenes handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2019).

 Utenvold.no2.png - Klikk for stort bilde

Publisert av Nikolai Urang. Sist endret 31.08.2017