Siste nytt

Formannskapets behandling og innstilling til økonomiplan og handlingsprogram 2018-2021 og årsbudsjett 2018

Formannskapets forslag til økonomiplan og handlingsprogram 2018-2021, og årsbudsjett 2018 legges ut til alminnelig ettersyn.

Formannskapet har i dag 22.november behandlet forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021, samt årsbudsjett 2018. Formannskapets behandling og innstilling finner du her:

Formannskapets møte 22.november, saker og protokoll.

 

Kommunestyret gjør endelig vedtak 7.desember. 

Publisert av Nina Johansen. Sist endret 22.11.2017