Siste nytt

Gjeninnføring av totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark

Som følge av stor fare for gress-, lyng- og skogbrann gjeninnføres totalforbudet mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. ”I nærheten av” defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale. Forbudet inkluderer bruk av alle typer grill- eller kokeanretninger og utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. Forbudet gjelder også på tilrettelagte grillplasser. Vi vil også henstille innbyggerne i vårt distrikt, som har tomt i eller i nærheten av tørr vegetasjon, til å utvise den største forsiktighet. 

I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, og kjetting tillates ikke benyttet.

Brannvesenet oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av ild i denne perioden. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre erstatnings-/straffeansvar.

Forbudet gjelder fra og med fredag 29. juni kl. 08:00 og gjelder inntil brannvesenet opphever det.

Ved spørsmål eller henvendelser, ta kontakt med Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB)

forbud_mot_ild.jpg - Klikk for stort bilde

 MIB logo 2018.png - Klikk for stort bilde

Publisert av Milly Maria Lunde. Sist endret 28.06.2018