Siste nytt

Høring - kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold på sykehjem eller tilsvarende bolig

rådelogo-forside.jpg - Klikk for stort bilde

Høring - Forslag til kommunal forskrift som regulerer tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, ventelister og ivaretagelse av personer som venter på et langtidsopphold.

Høringsforslag oversendes Råde kommune ved postmottak@rade.kommune.no. innen 02.05.2017.

Stortinget vedtok den 13. juni 2016 endringer i pasient og brukerrettighetsloven og helse og omsorgstjensteloven, som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunene er pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av plasser, og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal tre i kraft 1.7.2017. Kriteriene kan ikke utformes på en slik måte at kommunen innsnevrer den enkelte pasients eller brukers rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende bolig. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med et langtidsopphold, men som likevel kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold. Kommunen pålegges således å føre ventelister. Forskriften skal videre regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold og står på venteliste.

Høringsbrev (PDF, 89 kB)

Forslag til forskrift (PDF, 158 kB)

Publisert av Ann Cathrin Werner Olsen. Sist endret 11.04.2017