Siste nytt

Informasjon – Forbedring av trykket på vannledningsnettet i Saltnes

På dager med stort vannforbruk, opplever abonnenter i Saltnes at vanntrykket er lavt.

Råde kommune vurderer fortløpende tiltak for å utbedre dette, og i løpet av juni måned vil det bli bygget ny pumpestasjon på vannledningsnettet. Når pumpestasjonen settes i drift, vil trykket på vannledningsnettet bli forsterket. Samtidig ber vi om at gjeldene vanningsrestriksjoner overholdes.

Kommunens Hovedplan for vannforsyning skal revideres høsten 2018. Denne planen vil avklare nødvendige utbyggingstiltak som bør gjennomføres for å oppnå stabil vannforsyning til Saltnes. 

Flyfoto Saltnes - Klikk for stort bilde

Publisert av Milly Maria Lunde. Sist endret 24.05.2018