Siste nytt

Kulturkontoret inviterer til informasjonsmøte på biblioteket 3. april kl 17.30

Her vil vi bl.a orientere om Virksomhet Families overordnede mål, hvilke planer og føringer vi jobber etter og om våre ulike tilskuddsordninger og frister for disse.

Vedlagt følger invitasjon til møtet, infoskriv, ruspolitisk plan, samt informasjon og søknadsskjema for ny tilskuddsordning.

Informasjonsmøte 3.april (PDF, 3 MB)

Rusmiddelpolitisk plan (PDF, 6 MB)

Skjema refusjon utlegg (DOCX, 79 kB)

Info.frister (DOC, 24 kB)

Informasjon til lag og foreninger (DOCX, 78 kB)

Tilskudd til utstyr mm (DOCX, 76 kB)

Påmelding: innen 30. mars til lene.utne@rade.kommune.no   

 

 

Publisert av Kari Brudevold. Sist endret 20.03.2017