Siste nytt

Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Strømnesåsen

Den 04.04.2018 ble det inngått utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Strømnesåsen, Plan-Id 0135-140, mellom Råde kommune og hjemmelshavere av gnr/bnr 99/1,100/4,101/3,101/4 og 100/2, representert ved Strømnesåsen AS og Råde Tomteutviklingsselskap AS. Utbyggingsavtalen er hjemlet i kommunestyrets prinsippvedtak for utbyggingsavtaler etter § 64 a), og vedtak i KS- sak 032/14 om bruk av anleggsbidragsmodellen. I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4 tredje ledd kunngjøres denne. Her er utbyggingsavtalen (PDF, 262 kB) med vedlegg 1 (PDF, 7 MB), 2 (PDF, 314 kB), 3 (PDF, 2 MB) og 4.

 

Publisert av Siv-Thuva Jansson. Sist endret 12.09.2018