Siste nytt

Levering av fritidsbåter

Movar.jpg - Klikk for stort bilde

Fra 1. oktober 2017 kan alle små fritidsbåter leveres Solgård Avfallsplass gratis.
Små fritidsbåter er båter brukt til sports- og fritidsbruk med en skroglengde inntil 15 fot (4,75 meter) uten innenbordsmotor. Dette inkluderer også kano, kajakk og lignende.

Den som leverer båten kan søke Miljødirektoratet om 1 000 kr. i refusjon pr. båt.

  1. Den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  2. Den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak (kvittering), må legges ved refusjonssøknaden.

Båter over 15 fot med innenbordsmotor leveres godkjent anlegg for miljøsanering.

Her kan du lese mer om ordningen, eller se sortere.no

  

For mer informasjon les også på Levering av fritidsbåter-Movar.

 

Publisert av Milly Maria Lunde. Sist endret 29.09.2017