Siste nytt

Ny snuplass for busser på grensa mellom Fredrikstad og Råde

Statens vegvesen og østfold fylkeskommune.jpg - Klikk for stort bilde På oppdrag fra Østfold fylkeskommune bygger Statens vegvesen en snuplass for busser ved krysset mellom riksvei 110 og Kihlsveien ved kommunegrensa mellom Fredrikstad og Råde.

- Målet er å lage en felles snuplass som gir en trafikksikker og god snusituasjon for bussene fra begge kommunene. Snuplassen vil ligge helt inntil riksvei 110, men få innkjøring fra Kihlsveien, sier Olav I. Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune. Hastigheten på riksvei 110 settes ned til 70 km/t forbi anleggsområdet mens arbeidene pågår. Det blir også montert rekkverk langs riksveien for å sikre anlegget og de som jobber der.

Det vil i perioder være mye anleggstrafikk inn og ut fra anlegget, og dette kan virke forstyrrende på trafikken i området og føre til noe redusert framkommelighet.

- Snuplassen skal etter planen ferdigstilles i løpet av våren 2018 forutsatt at det ikke blir for mye problemer med frost og snø, sier Skjekkeland i Vegvesenet.

Les mer om snuplassen på Satens Vegvesens nettside

 

Kontaktpersoner:

Steven Skjekkeland, byggeleder i Statens vegvesen. Tlf. 951 27 326.

Olav Ingebjørn Moe, leder av samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune. Tlf. 950 53 669. 

Publisert av Milly Maria Lunde. Sist endret 12.01.2018