Siste nytt

Ny tilskuddsordning for lag og foreninger i Råde – forebygge konsekvensene av barnefattigdom

Lag og forening.jpg - Klikk for stort bilde

Det settes av et eget tilskudd til lag og foreninger, hvor det kan søkes kommunen om å få dekke kontingenter og utstyr for barn fra familier som ikke har økonomi til det. Lag og foreninger skal aktivt opplyses om ordningen og de oppfordres til å inkludere alle og bidra til å forebygge virkningene av barnefattigdom.

           Kriterier for å få tilskudd i henhold til barnefattigdom;

  • Ønsker du delbetaling eller har utfordringer ved å betale, ta kontakt med …..(kontaktinfo), skal stå på alle fakturaer som utsendes fra organisasjoner/lag /foreninger til familier.
  • Alle trenere/oppmenn/lagledere/instruktører/ledere skal se til at barn har det nødvendige utstyret for å bedrive aktiviteten uavhengig av økonomi. Det er essensielt at trenere/oppmenn/lagledere/instruktører/ledere har et godt samarbeid med foreldre, samt utviser både taktfullhet og skjønn når nødvendig utstyr skaffes i regi av organisasjonen.
  • Fattigdom er et sårt og vanskelig tema for de som er berørt av det, både foreldre og barn. Organisasjoner/lag /foreninger bør ta hensyn til dette og behandle utstyrs og kontingentstøtte konfidensielt.
  • Kravet for å få dekket refusjon er at organisasjonen selv fører regnskap for innkjøp av utstyr, samt regnskap for kontingenter som søkes dekt av tilskudd og kan fremlegge kvittering.
  • Organisasjoner/lag /foreninger sender fortløpende søknader om refusjon av utlegg til kulturkonsulent
     
  • Organisasjoner/lag /foreninger må, for å kunne søke refusjon for utlegg i forhold til innkjøp av utstyr og kontingent ha gode rutiner i forhold til de overnevnte punktene.

Organisasjoner/lag/foreninger oppfordres til å arbeide aktivt med at alle barn får muligheten til å bli med, uavhengig av økonomi.

Det er ønskelig å kartlegge hvilke tiltak organisasjoner/lag/foreninger selv har for å inkludere alle og at dette blir ført på søknadsskjemaet for refusjon.

Søknadsskjema er tilgjengelig på hjemmesiden og kan også fås ved henvendelse til Kulturkonsulent Lene Utne. lene.utne@rade.kommune.no  

Skjema, refusjon, utlegg, utstyrskontingent. (PDF, 232 kB)

Publisert av Kari Brudevold. Sist endret 16.05.2017