Siste nytt

Oppstart av TryggEst-teamet i Mosseregionen 1 oktober

Råde_kommune_positiv_tekst.png - Klikk for stort bilde

 TryggEst er et modell for vern av personer over 18 år som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv mot vold og overgrep. Ansatte, familie eller venner kan nå melde fra om en bekymring for en risikoutsatt voksen til et tverrfaglig team bestående av personer med kompetanse på vold og ulike sårbare grupper (rus, psykiatri, funksjonsnedsettelse, demens). Teamet vil ta videre stilling til saken. TryggEst er et nasjonalt prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som kommunene Moss, Råde, Våler og Rygge deltar i. Prosjektet i Mosseregionen koordineres fra krisesenteret.

Meldeskjema og tiltakskort ligger på Mosseregionens egen nettside for voldsutsatte og hjelpeapparat: 
http://utenvold.no/mistanke-om-vold/hva-gjor-jeg/
Nasjonal info om prosjektet: www.tryggest.no
Kontakt Krisesenteret i Moss på 69 25 05 50  hvis det er ønskelig med informasjon om TryggEst i avdelingsmøter eller på virksomhetsledernivå.

 

 

Publisert av Ann Cathrin Werner Olsen. Sist endret 28.09.2018