Siste nytt

Politiske møter høst 2017 - Råde kommune

Råde kommunestyre juni 2016.jpg - Klikk for stort bilde Kenneth Stensrud En oversikt over politiske møter fra august - desember 2017

(Oppdatert 13.10.2017) 

24.08               Eldrerådet                                                                 kl 09:00

30.08               Fast utvalg for samhandling og næring                    kl 18:00

30.08               Fast utvalg for utdanning, mangfold og kultur          kl 18:00

31.08               Fast utvalg for miljø og teknikk                                 kl 09:00

31.08               Formannskapet                                                         kl 16:00

07.09               Ungdomsrådet                                                          kl 16:00

14.09               Kommunestyret                                                        kl 17:30

21.09               Eldrerådet                                                                 kl 09:00

25.09               Råd for mennesker m/nedsatt funksjonsevne          kl 11:00

27.09               Fast utvalg for levekår og omsorg                            kl 18:00

27.09               Fast utvalg for samhandling og næring                    kl 18:00

27.09               Fast utvalg for utdanning, mangfold og kultur          kl 18:00

28.09               Fast utvalg for miljø og teknikk                                 kl 09:00

28.09               Formannskapet                                                         kl 16:00

19.10               Ungdomsrådet   (Avlyst)                                           kl 16:00

19.10               Formannskapet - Ekstraordinært møte                    kl. 17.00

19.10               Kommunestyret                                                        kl 17:30

02.11               Budsjettfremlegg                                                       kl 17:00

16.11               Eldrerådet                                                                 kl 09:00

20.11               Råd for mennesker m/nedsatt funksjonsevne         kl 11:00

22.11               Fast utvalg for levekår og omsorg                            kl 18:00

22.11               Fast utvalg for samhandling og næring                    kl 18:00

22.11               Fast utvalg for utdanning, mangfold og kultur          kl 18:00

22.11               Formannskapet                                                         kl 16:00

23.11               Fast utvalg for miljø og teknikk                                 kl 09:00

07.12               Kommunestyret                                                        kl 13.00

13.12               Fast utvalg for miljø og teknikk (ekstraordinært)      kl 09:00

Møtene er åpne for publikum. Mer informasjon om møtene legges på kommunens nettsider under møtekalender og sakspapirer i uken før møtet holdes. Noen trykte eksemplarer av sakskart (når det er ferdigstilt), er tilgjengelig på servicetorget på rådhuset.

Publisert av Cathrine Apelseth-Aanensen. Sist endret 16.11.2017