Siste nytt

Helse og omsorg sender nå post ut digitalt.

Helsestasjon har startet et prosjekt med å sende ut posten digitalt. Dette gjelder blant annet timeinnkallinger, informasjonsskriv m.m.

Posten vil bli sendt til mottakerens digitale postkasse.Vi oppfordrer deg som innbygger til å oppdatere kontaktinformasjonen din i Kontaktregisteret. Det kan du gjøre både på www.altinn.no og www.norge.no.
Innbyggerne vil bli varslet via SMS og epost om at dokumentet kan leses i den selvvalgte digitale postkassen eller i Altinn.

Dokumenter som ikke åpnes i Altinn innen to virkedager etter at det er varslet tilgjengelig i meldingsboksen, blir skrevet ut på papir og sendt via Posten.

Dette prosjektet er i tråd med regjeringens og kommunens digitaliseringsprogram om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandling mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv.
 

Publisert av Milly Maria Lunde. Sist endret 05.09.2018