Siste nytt

Stortings- og sametingsvalget 2017

Valglogo - Klikk for stort bilde

 

Valgdagen for stortingsvalget er 2017 er søndag 10. og mandag 11.september i Råde kommune.

Har du stemmerett?

Du må ha stemmerett for å kunne stemme.

Disse har stemmerett: Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge. 

Les mer om stemmerett på valg.no

Forhåndsstemme

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 11. september 2017, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Er du bortreist på dagen og/eller i perioden før valget kan det avlegges tidlig forhåndsstemme på ønsket parti fra 3.juli 2017 i servicetorgets åpningstid i Rådhuset (08.00 - 15.00). Endrede åpningstider vil bli annonsert særskilt. 

Her vil det også være anledning til å forhåndsstemme ordinært fra onsdag 10.august til 8.september 2017 i Rådhusets åpningstid fra 08.00 - 15.00, tirsdag 29. august fra 08.00 - 20.00.

Forhåndsstemme fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen
Velgere som er bosatt i utlandet, eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet.

Du finner mer informasjon om hvor og hvordan på valg.nodu stemmer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen på valg.no.  

Har du flyttet?

Har du flyttet, og ønsker å stemme i din nye kommune, må du melde flytting til folkeregisteret før 30. juni.

Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune. Mer informasjon finner du her.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere. Husk legitimasjon!

Legitimasjon

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Mer informasjon om dette finner du her.

Valglokalene og stemmested

Karlshus: Bøndernes hus, Mosseveien 6.
Saltnes: Effata bedehus, Andersrødveien 15.

Valglokalenes åpningstider:

Søndag 10. september kl. 15.00 - 18.00
Mandag 11. september kl. 09.00 - 21.00

Se valg.no for flere opplysninger om valget 2017.

Valgstyret

Valgstyret består av Formannskapets medlemmer og velges av kommunestyret. Valgstyret har det formelle ansvaret for gjennomføring av kommunnestyre- og fylkestingsvalg og Stortingsvalg.

Myndighet etter valgloven:

Valgstyre ivaretar de oppgaver som valgloven tillegger valgstyret og som kommunestyret ikke må fatte vedtak i selv.

Sametingsvalget 2017

Sametingsvalg er det i Norge hvert fjerde år. Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. Du kan skrive deg inn i valgmanntallet når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017.

I Råde kommune kan de som er innført i samemanntallet avgi stemme til sametingsvalget, men kun i forhåndstemmeperioden fra 10. august - 8. september. Stemmene kan avgis servicetorget på Rådhuset i åpningstiden fra 08.00 - 15.00, tirsdag 29. august fra 08.00 - 20.00.

Les mer om Sametingsvalget på valg.no.

Publisert av Cathrine Apelseth-Aanensen. Sist endret 30.08.2017