Siste nytt

Støtte til lokale traffikksikkerhetstiltak

ftu_østfoldfulkek_statensvegvesen.png - Klikk for stort bilde

 

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Østfold fylkeskommune gir økonomisk støtte til lokale holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak.

Søknadsfristen for tiltak og aktiviteter som skal utføres i 2018 er 31. desember 2017.

Søknadsskjema og informasjon om tilskuddsordningen er også kunngjort og tilgjengelig på Østfold fylkeskommunes nettportal.

Søknadsskjema 2018 (PDF, 74 kB)

Søknader sendes til  kundesenter.moss@vegvesen.no

Retningslinjer for Støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak

1. Hvem som kan søke om støtte.

Barnehager, skoler velforeninger, borettslag, idrettslag, foreldrelag, foreninger/aksjonsgrupper og andre som ønsker å gjøre noe for økt trafikksikkerhet på det lokale plan kan søke om støtte.

Tiltak kan støttes selv om trafikksikkerhetsarbeidet bare er en del av det øvrige arbeidet.

Fylkesorganisasjoner kan ikke tildeles midler for videre spredning (fordeling) på lokallag. Tilskudd ytes ikke etterskuddsvis til gjennomførte eller igangværende tiltak.

2. Tiltak som kan støttes.

Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske trafikksikkerhetstiltak på lokalplanet. Det gis ikke tilskudd til fysiske tiltak på veg (vegutbedring o.l.). Tilskudd kan dekke hele tiltaket, men søkes gitt til deler av omkostningene. Eksempelvis kan støtte gis til:

  • lokale kampanjer/aksjoner
  • demonstrasjoner (bilbelte, hjelm, refleks, lys o.l.)
  • kartlegging/registrering av trafikkfeller på skoleveg
  • prosjektoppgaver, skoleavis o.l.
  • konkurranser, prøver, utstillinger
  • barneteater med trafikksikkerhet som tema
  • film, video, lysbilder
  • andre lokale tiltak

Tilskuddet skal ikke gis til dekning av drifts- og administrasjonsutgifter for foreninger, foreldrelag o.l. Tilskudd som prioriteres av kommunen gis normalt høyere prioritet hos FTU.

3. Kunngjøring og søknadsfrister m.m.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) kunngjør støtteordningen minst 4 uker før fristen utløper.

Søknadsfristen er 31. desember hvert år dersom intet annet blir bestemt. Det kan også søkes etter fristen, men da er sjansen for å få tilskudd redusert.

4. Fremgangsmåte/behandling.

Søknadene sendes FTU eller kommunen på eget søknadsskjema. Skjemaet skal være nøyaktig utfylt, gi en beskrivelse av tiltaket og inneholde et kostnadsoverslag. Søknader som sendes via kommunen får også en mulighet til å få kommunal støtte.

5. Tildeling og rapportering.

Tilskuddet utbetales etter gjennomført tiltak og etter dokumentasjon av medgåtte utgifter. Tiltakene må gjennomføres i løpet av neste kalenderår.

6. Tilskuddsbeløpet.

Tilskuddsbeløpet for støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak fastsettes hvert år av FTU.

 

Publisert av Milly Maria Lunde. Sist endret 26.10.2017