Siste nytt

Varsel om oppstart av arbeidet med klimaplan og høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeid med klimaplan og høring av forslag til planprogram

planprogram klima bilde.png - Klikk for stort bilde Råde kommune starter arbeidet med kommunedelplan for reduksjon av klimagassutslipp og økt miljøvennlig energiomlegging.

Planen skal bidra til lavere utslipp av klimagasser, reduksjon av fossilt energibruk og økt fornybar energi. Det skal settes realistiske mål og planlegges tiltak slik at målene kan nås. Klimaplanen skal belyse hvilke muligheter kommunen har for å nå klimamål, og i tillegg, gjennom tett dialog med andre aktører i Østfoldsamfunnet er det ønskelig å bruke planprosessen for å belyse hvilke muligheter disse har for å løse klimautfordringene.

Vi inviterer innbyggere, næringsliv, organisasjoner, offentlige instanser og andre til å ta del i planarbeidet. Det er laget et forslag til planprogram som er lagt ut på kommunens nettside www.rade.kommune.no . Fristen for å komme med merknader settes til 17. august 2018. Aktuelle innspill bes sendt til skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no .

Denne meldingen er gitt i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven §§ 4-1, 5-2, 11-12 og 11-13.

Les forslag til planprogram her (PDF, 928 kB)

 

 

Publisert av Kristine Skjæggestad Bergseng. Sist endret 04.07.2018