Siste nytt

Varsel om oppstart av endring av detaljregulering for Råde Pukkverk

I medhold av plan- og bygningsloven §§12-3, 12-8 og 12-14 er det varslet igangsetting av privat arbeid med endring av detaljregulering for Råde pukkverk i Råde kommune, gnr./bnr. 85/19, 85/12, 85/52,82/1 og 82/4. Forslagstiller er Skolt Pukkverk. Asplan Viak AS er plankonsulent. 

Se varslingskart (PDF, 440 kB) og annonse (PDF, 187 kB). NB! Fristen er utvidet til 9. januar 2018 og sendes birgit.hagen@asplanviak.no, eller til Asplan Viak AS v/ Birgit Hagen, postboks 24, 1300 Sandvika. 

 

 

 

 

 

Publisert av Siv-Thuva Jansson. Sist endret 28.11.2017